Anna
Cederberg-Orreteg

Tonsättare, musiklärare, körledare

LaVendela

LaVendela.jpg

LaVendela är sprungen ur en av skolkörerna från min tid på Höglandsskolan. Efter avslutade utbildningar på olika håll i landet och åter samlade i storstan kom tanken att tillsammans förenas i körsången varpå de då tog kontakt med mig. Nu sjunger vi tillsammans, jag och mina f d elever som dessutom har lockat med sig ytterligare vänner och arbetskamrater.

Vi jobbar projektvis där jag utefter körens idéer och önskemål gör en planering som anpassas efter antalet sångare i pågående projekt.

Vi har i bagaget ett par konserter tillsammans med symfoniorkester samt ett flertal mindre konserter i olika genrer. Vi delar gärna med oss av vår sång i gudstjänsten och när en av våra körmedlemmar stod brud var det fantastiskt att vi i LaVendela fick bidra med lite körsång.

Är du intresserad av att sjunga med i den här typen av projektkör? Välkommen att höra av dig.