Anna
Cederberg-Orreteg

Tonsättare, musiklärare, körledare

Priser, utmärkelser och stipendier

Gustaf Auléns prisfond
Pristagare 2013

Must 2013
Stipendium

Föreningen Svenska Tonsättare 2011
Stipendium

Musikföreningen i Stockholm 2010
Stipendium

Årets barn- och ungdomskörledare 2005
Stipendium UNGiKÖR

Projekt ”Psalmer i 2000-talet”
Verk. Två psalmer representerade (Verbum förlag)

Ekumeniskt musikprojekt Musikbibel 2000
Verk: Och frid på jorden

Körkraft kompositionstävling (Riksförbundet svensk körsång) 1999
Verk: Musik

Stockholms Kulturnämnds tävling ”Skildra Stockholm” 1996
Verk: Staden vaknar