Anna
Cederberg-Orreteg

Tonsättare, musiklärare, körledare

Välkommen

Mitt namn är Anna Cederberg-Orreteg, är född och boendes i västra Stockholm.

Jag har jobbat som musiklärare under hela min yrkesverksamma tid, både i grundskolan och gymnasiet. Under några år lämnade jag skolan då jag bl a arbetade på Sjöviks folkhögskola men också som barnkörledare i Svenska kyrkan. Jag kom så småningom tillbaka till skolan, denna gång i Farsta grundskola Adolf Fredriks musikklasser där jag undervisade på mellanstadiet. Nu njuter jag livet som pensionär.

Jag frilansar dock fortfarande som tonsättare, arrangör och som gästföreläsare på olika lärosäten. Håller också i studiedagar och workshops.

Vill du veta mer...?